Ww257's Fresh Tech - You Need An Ww257.

Sockerbetor

Sockerbetor odlas inte lika mycket i Sverige som man gjorde i mitten på nittonhundratalet när det fanns det stora sockerbetsodlingar i Skåne. I dag får man socker från sockerrör i stället. Sockerrör är mycket energirikare än sockerbetor och förtjänsten blir högre. Sockerbetor innehåller bara 18 procent socker men sockerrören behöver mycket solljus för att kunna tillverka de energirika sockerföreningarna så därför kan det inte odlas i Sverige. Det finns ett sockerbruk kvar i Sverige som gör socker av sockerbetor.